BỒI DƯỠNG VĂN HÓA VÔ ĐỊCH KHÁNH TRÌNH BẢO CHÂU
Thầy Cô giỏi <=>Trò giỏi.
Liên hệ: 0904 906 302
Địa chỉ học: 635/7 Đường Bà Hạt, Phường 6, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, chợ Nguyễn Trị Phương, gần trường học Nguyễn Trị Phương, Việt Úc.