BỒI DƯỠNG VĂN HÓA VÔ ĐỊCH KHÁNH TRÌNH BẢO CHÂU
Thầy Cô giỏi <=>Trò giỏi.
Liên hệ: 0904 906 302
Địa chỉ học: 10-14 Nguyễn Ngọc Lộc P14, Q10 ( Ngã Tư Ngô Quyền và 3/2)