BỒI DƯỠNG VĂN HÓA VÔ ĐỊCH KHÁNH TRÌNH BẢO CHÂU
Thầy Cô giỏi <=>Trò giỏi.
Liên hệ: 0904 906 302
Địa chỉ học: 635/7 Bà Hạt Phường 6 Quận 10 và 31 Cao Xuân Dục Phường 13 Quận 8